ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่าน GB Prime Pay

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่าน GB Prime Pay

ชำระด้วย QR Payment ผ่าน Mobile Banking

ชำระด้วย QR Payment ผ่าน Mobile Banking

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 30,000

น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 500
ค่าจัดส่ง (฿) 55.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000
ค่าจัดส่ง (฿) 67.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000
ค่าจัดส่ง (฿) 97.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000
ค่าจัดส่ง (฿) 132.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000
ค่าจัดส่ง (฿) 152.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000
ค่าจัดส่ง (฿) 172.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000
ค่าจัดส่ง (฿) 212.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000
ค่าจัดส่ง (฿) 252.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000
ค่าจัดส่ง (฿) 297.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000
ค่าจัดส่ง (฿) 332.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000
ค่าจัดส่ง (฿) 372.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000
ค่าจัดส่ง (฿) 452.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000
ค่าจัดส่ง (฿) 492.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000
ค่าจัดส่ง (฿) 507.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000
ค่าจัดส่ง (฿) 522.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000
ค่าจัดส่ง (฿) 537.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000
ค่าจัดส่ง (฿) 552.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000
ค่าจัดส่ง (฿) 567.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000
ค่าจัดส่ง (฿) 582.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000
ค่าจัดส่ง (฿) 597.00
น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 19,000
ค่าจัดส่ง (฿) 612.00
รายละเอียด ซ่อน

ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 30,000

น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 500
ค่าจัดส่ง (฿) 55.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000
ค่าจัดส่ง (฿) 67.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000
ค่าจัดส่ง (฿) 97.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000
ค่าจัดส่ง (฿) 132.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000
ค่าจัดส่ง (฿) 152.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000
ค่าจัดส่ง (฿) 172.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000
ค่าจัดส่ง (฿) 212.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000
ค่าจัดส่ง (฿) 252.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000
ค่าจัดส่ง (฿) 297.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000
ค่าจัดส่ง (฿) 332.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000
ค่าจัดส่ง (฿) 372.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000
ค่าจัดส่ง (฿) 452.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000
ค่าจัดส่ง (฿) 492.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000
ค่าจัดส่ง (฿) 507.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000
ค่าจัดส่ง (฿) 522.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000
ค่าจัดส่ง (฿) 537.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000
ค่าจัดส่ง (฿) 552.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000
ค่าจัดส่ง (฿) 567.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000
ค่าจัดส่ง (฿) 582.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000
ค่าจัดส่ง (฿) 597.00
น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 19,000
ค่าจัดส่ง (฿) 612.00
รายละเอียด ซ่อน

นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 1 วัน