วิธีการสั่งซื้อ

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่าน GB Prime Pay

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่าน GB Prime Pay

ชำระด้วย Thai QR Payment ผ่าน KBank API

ชำระด้วย Thai QR Payment ผ่าน KBank API

ชำระเงินด้วย Wechat ผ่าน Ksher Payment

ชำระเงินด้วย Wechat ผ่าน Ksher Payment

ชำระเงินด้วย Alipay ผ่าน Ksher Payment

ชำระเงินด้วย Alipay ผ่าน Ksher Payment

ชำระเงินด้วย True Money ผ่าน Ksher Payment

ชำระเงินด้วย True Money ผ่าน Ksher Payment

ช่องทางการจัดส่ง

ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 30,000

น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 500
ค่าจัดส่ง (฿) 55.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000
ค่าจัดส่ง (฿) 67.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000
ค่าจัดส่ง (฿) 97.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000
ค่าจัดส่ง (฿) 132.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000
ค่าจัดส่ง (฿) 152.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000
ค่าจัดส่ง (฿) 172.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000
ค่าจัดส่ง (฿) 212.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000
ค่าจัดส่ง (฿) 252.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000
ค่าจัดส่ง (฿) 297.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000
ค่าจัดส่ง (฿) 332.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000
ค่าจัดส่ง (฿) 372.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000
ค่าจัดส่ง (฿) 452.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000
ค่าจัดส่ง (฿) 492.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000
ค่าจัดส่ง (฿) 507.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000
ค่าจัดส่ง (฿) 522.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000
ค่าจัดส่ง (฿) 537.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000
ค่าจัดส่ง (฿) 552.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000
ค่าจัดส่ง (฿) 567.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000
ค่าจัดส่ง (฿) 582.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000
ค่าจัดส่ง (฿) 597.00
น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 19,000
ค่าจัดส่ง (฿) 612.00
รายละเอียด ซ่อน

ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 30,000

น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 500
ค่าจัดส่ง (฿) 55.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000
ค่าจัดส่ง (฿) 67.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000
ค่าจัดส่ง (฿) 97.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000
ค่าจัดส่ง (฿) 132.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000
ค่าจัดส่ง (฿) 152.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000
ค่าจัดส่ง (฿) 172.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000
ค่าจัดส่ง (฿) 212.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000
ค่าจัดส่ง (฿) 252.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000
ค่าจัดส่ง (฿) 297.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000
ค่าจัดส่ง (฿) 332.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000
ค่าจัดส่ง (฿) 372.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000
ค่าจัดส่ง (฿) 452.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000
ค่าจัดส่ง (฿) 492.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000
ค่าจัดส่ง (฿) 507.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000
ค่าจัดส่ง (฿) 522.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000
ค่าจัดส่ง (฿) 537.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000
ค่าจัดส่ง (฿) 552.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000
ค่าจัดส่ง (฿) 567.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000
ค่าจัดส่ง (฿) 582.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000
ค่าจัดส่ง (฿) 597.00
น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 19,000
ค่าจัดส่ง (฿) 612.00
รายละเอียด ซ่อน

BLACKPINK FIGURE (Single) [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 60 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 130.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 2 ชิ้น - 2 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 260.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 3 ชิ้น - 3 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 390.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 4 ชิ้น - 4 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 300.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 5 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 430.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 6 ชิ้น - 6 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 560.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 7 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 690.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 8 ชิ้น - 8 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 600.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 9 ชิ้น - 9 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 730.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 10 ชิ้น - 10 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 860.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 11 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 990.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 12 ชิ้น - 12 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 900.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 13 ชิ้น - 13 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,030.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 14 ชิ้น - 14 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,160.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 15 ชิ้น - 15 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,290.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 16 ชิ้น - 16 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,200.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 17 ชิ้น - 17 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,330.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 18 ชิ้น - 18 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,460.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 19 ชิ้น - 19 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,590.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 20 ชิ้น - 20 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 21 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,630.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 22 ชิ้น - 22 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,760.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 23 ชิ้น - 23 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,890.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 24 ชิ้น - 24 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,800.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 25 ชิ้น - 25 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,930.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 26 ชิ้น - 26 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,060.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 27 ชิ้น - 27 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,190.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 28 ชิ้น - 28 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,100.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 29 ชิ้น - 29 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,230.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 30 ชิ้น - 30 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,360.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,490.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 32 ชิ้น - 32 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,400.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 32 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,400.00
รายละเอียด ซ่อน

[China:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 88 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 2 ชิ้น - 2 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 3 ชิ้น - 3 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 4 ชิ้น - 4 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 5 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 6 ชิ้น - 6 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 7 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 8 ชิ้น - 8 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 9 ชิ้น - 9 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 6,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 10 ชิ้น - 10 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 8,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 11 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 12 ชิ้น - 12 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 13 ชิ้น - 13 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 14 ชิ้น - 14 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 15 ชิ้น - 15 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 16 ชิ้น - 16 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 17 ชิ้น - 17 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 11,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 18 ชิ้น - 18 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 13,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 19 ชิ้น - 19 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 20 ชิ้น - 20 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 21 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 22 ชิ้น - 22 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 23 ชิ้น - 23 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 24 ชิ้น - 24 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 25 ชิ้น - 25 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 16,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 26 ชิ้น - 26 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 18,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 27 ชิ้น - 27 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 28 ชิ้น - 28 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 29 ชิ้น - 29 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 30 ชิ้น - 30 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 22,000.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,000.00
รายละเอียด ซ่อน

[Singapore:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 90 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 2 ชิ้น - 2 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 3 ชิ้น - 3 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 4 ชิ้น - 4 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 5 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 6 ชิ้น - 6 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 7 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 8 ชิ้น - 8 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 9 ชิ้น - 9 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 6,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 10 ชิ้น - 10 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 8,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 11 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 12 ชิ้น - 12 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 13 ชิ้น - 13 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 14 ชิ้น - 14 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 15 ชิ้น - 15 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 16 ชิ้น - 16 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 17 ชิ้น - 17 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 11,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 18 ชิ้น - 18 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 13,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 19 ชิ้น - 19 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 20 ชิ้น - 20 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 21 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 22 ชิ้น - 22 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 23 ชิ้น - 23 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 24 ชิ้น - 24 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 25 ชิ้น - 25 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 16,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 26 ชิ้น - 26 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 18,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 27 ชิ้น - 27 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 28 ชิ้น - 28 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 29 ชิ้น - 29 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 30 ชิ้น - 30 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 22,000.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,000.00
รายละเอียด ซ่อน

[Vietnam:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 90 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 2 ชิ้น - 2 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 3 ชิ้น - 3 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 4 ชิ้น - 4 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 5 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 6 ชิ้น - 6 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 7 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 8 ชิ้น - 8 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 9 ชิ้น - 9 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 6,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 10 ชิ้น - 10 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 8,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 11 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 12 ชิ้น - 12 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 13 ชิ้น - 13 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 14 ชิ้น - 14 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 15 ชิ้น - 15 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 16 ชิ้น - 16 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 17 ชิ้น - 17 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 11,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 18 ชิ้น - 18 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 13,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 19 ชิ้น - 19 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 20 ชิ้น - 20 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 21 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 22 ชิ้น - 22 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 23 ชิ้น - 23 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 24 ชิ้น - 24 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 25 ชิ้น - 25 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 16,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 26 ชิ้น - 26 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 18,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 27 ชิ้น - 27 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 28 ชิ้น - 28 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 29 ชิ้น - 29 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 30 ชิ้น - 30 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 22,000.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,000.00
รายละเอียด ซ่อน

[Philippines:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 90 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 2 ชิ้น - 2 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 3 ชิ้น - 3 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 4 ชิ้น - 4 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 5 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 6 ชิ้น - 6 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 7 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 8 ชิ้น - 8 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 9 ชิ้น - 9 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 6,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 10 ชิ้น - 10 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 8,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 11 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 12 ชิ้น - 12 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 13 ชิ้น - 13 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 14 ชิ้น - 14 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 15 ชิ้น - 15 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 16 ชิ้น - 16 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 17 ชิ้น - 17 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 11,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 18 ชิ้น - 18 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 13,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 19 ชิ้น - 19 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 20 ชิ้น - 20 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 21 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 22 ชิ้น - 22 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 23 ชิ้น - 23 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 24 ชิ้น - 24 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 25 ชิ้น - 25 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 16,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 26 ชิ้น - 26 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 18,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 27 ชิ้น - 27 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 28 ชิ้น - 28 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 29 ชิ้น - 29 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 30 ชิ้น - 30 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 22,000.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,000.00
รายละเอียด ซ่อน

[Malaysia:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 90 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 2 ชิ้น - 2 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 3 ชิ้น - 3 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 4 ชิ้น - 4 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 5 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 6 ชิ้น - 6 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 7 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 8 ชิ้น - 8 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 9 ชิ้น - 9 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 6,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 10 ชิ้น - 10 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 8,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 11 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 12 ชิ้น - 12 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 13 ชิ้น - 13 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 14 ชิ้น - 14 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 15 ชิ้น - 15 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 16 ชิ้น - 16 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 17 ชิ้น - 17 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 11,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 18 ชิ้น - 18 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 13,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 19 ชิ้น - 19 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 20 ชิ้น - 20 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 21 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 22 ชิ้น - 22 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 23 ชิ้น - 23 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 24 ชิ้น - 24 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 25 ชิ้น - 25 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 16,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 26 ชิ้น - 26 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 18,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 27 ชิ้น - 27 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 28 ชิ้น - 28 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 29 ชิ้น - 29 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 30 ชิ้น - 30 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 22,000.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,000.00
รายละเอียด ซ่อน

[Indonesia:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 90 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 2 ชิ้น - 2 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 3 ชิ้น - 3 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 4 ชิ้น - 4 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 5 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 6 ชิ้น - 6 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 7 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 8 ชิ้น - 8 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 9 ชิ้น - 9 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 6,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 10 ชิ้น - 10 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 8,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 11 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 12 ชิ้น - 12 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 13 ชิ้น - 13 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 14 ชิ้น - 14 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 15 ชิ้น - 15 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 16 ชิ้น - 16 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 17 ชิ้น - 17 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 11,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 18 ชิ้น - 18 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 13,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 19 ชิ้น - 19 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 20 ชิ้น - 20 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 21 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 22 ชิ้น - 22 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 23 ชิ้น - 23 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 24 ชิ้น - 24 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 25 ชิ้น - 25 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 16,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 26 ชิ้น - 26 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 18,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 27 ชิ้น - 27 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 28 ชิ้น - 28 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 29 ชิ้น - 29 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 30 ชิ้น - 30 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 22,000.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,000.00
รายละเอียด ซ่อน

[Taiwan:EMS World] BLACKPINK FIGURE (Single) [ ประเทศที่เหลือทั่วโลก ] ประเทศที่เหลือทั่วโลก

ตามจำนวนสินค้ารวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 90 วันทำการ

ซื้อสินค้าไม่เกิน 1 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 1,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 2 ชิ้น - 2 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 3,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 3 ชิ้น - 3 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 4 ชิ้น - 4 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 2,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 5 ชิ้น - 5 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 4,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 6 ชิ้น - 6 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 7 ชิ้น - 7 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 8 ชิ้น - 8 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 5,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 9 ชิ้น - 9 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 6,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 10 ชิ้น - 10 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 8,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 11 ชิ้น - 11 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 12 ชิ้น - 12 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 7,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 13 ชิ้น - 13 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 9,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 14 ชิ้น - 14 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 15 ชิ้น - 15 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 16 ชิ้น - 16 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 10,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 17 ชิ้น - 17 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 11,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 18 ชิ้น - 18 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 13,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 19 ชิ้น - 19 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 20 ชิ้น - 20 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 12,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 21 ชิ้น - 21 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 14,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 22 ชิ้น - 22 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 23 ชิ้น - 23 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 24 ชิ้น - 24 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 15,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 25 ชิ้น - 25 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 16,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 26 ชิ้น - 26 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 18,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 27 ชิ้น - 27 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 28 ชิ้น - 28 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 17,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 29 ชิ้น - 29 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 19,000.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 30 ชิ้น - 30 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,500.00
ซื้อสินค้าระหว่าง 31 ชิ้น - 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 22,000.00
ซื้อสินค้ามากกว่า 31 ชิ้น
ค่าจัดส่ง (฿) 20,000.00
รายละเอียด ซ่อน

นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้ออัตโนมัติหากไม่ได้รับแจ้งการชำระเงินใน 1 วัน