ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง

ชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่าน GB Prime Pay

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิตผ่าน GB Prime Pay

ชำระด้วย Thai QR Payment ผ่าน KBank API

ชำระด้วย Thai QR Payment ผ่าน KBank API

ชำระเงินด้วย Wechat ผ่าน Ksher Payment

ชำระเงินด้วย Wechat ผ่าน Ksher Payment

ชำระเงินด้วย Alipay ผ่าน Ksher Payment

ชำระเงินด้วย Alipay ผ่าน Ksher Payment

ชำระเงินด้วย True Money ผ่าน Ksher Payment

ชำระเงินด้วย True Money ผ่าน Ksher Payment

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 30,000

น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 500
ค่าจัดส่ง (฿) 55.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000
ค่าจัดส่ง (฿) 67.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000
ค่าจัดส่ง (฿) 97.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000
ค่าจัดส่ง (฿) 132.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000
ค่าจัดส่ง (฿) 152.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000
ค่าจัดส่ง (฿) 172.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000
ค่าจัดส่ง (฿) 212.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000
ค่าจัดส่ง (฿) 252.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000
ค่าจัดส่ง (฿) 297.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000
ค่าจัดส่ง (฿) 332.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000
ค่าจัดส่ง (฿) 372.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000
ค่าจัดส่ง (฿) 452.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000
ค่าจัดส่ง (฿) 492.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000
ค่าจัดส่ง (฿) 507.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000
ค่าจัดส่ง (฿) 522.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000
ค่าจัดส่ง (฿) 537.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000
ค่าจัดส่ง (฿) 552.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000
ค่าจัดส่ง (฿) 567.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000
ค่าจัดส่ง (฿) 582.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000
ค่าจัดส่ง (฿) 597.00
น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 19,000
ค่าจัดส่ง (฿) 612.00
รายละเอียด ซ่อน

ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน [ Thailand ] Thailand

ตามน้ำหนักรวมในตะกร้าสินค้า - จัดส่งภายใน 7 วันทำการ - น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 30,000

น้ำหนักรวมไม่เกิน (Gram) 500
ค่าจัดส่ง (฿) 55.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 501 - (Gram) 1,000
ค่าจัดส่ง (฿) 67.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000
ค่าจัดส่ง (฿) 97.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000
ค่าจัดส่ง (฿) 132.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000
ค่าจัดส่ง (฿) 152.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000
ค่าจัดส่ง (฿) 172.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000
ค่าจัดส่ง (฿) 212.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000
ค่าจัดส่ง (฿) 252.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000
ค่าจัดส่ง (฿) 297.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000
ค่าจัดส่ง (฿) 332.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000
ค่าจัดส่ง (฿) 372.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000
ค่าจัดส่ง (฿) 452.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000
ค่าจัดส่ง (฿) 492.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000
ค่าจัดส่ง (฿) 507.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000
ค่าจัดส่ง (฿) 522.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000
ค่าจัดส่ง (฿) 537.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000
ค่าจัดส่ง (฿) 552.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000
ค่าจัดส่ง (฿) 567.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000
ค่าจัดส่ง (฿) 582.00
น้ำหนักรวมระหว่าง (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000
ค่าจัดส่ง (฿) 597.00
น้ำหนักรวมมากกว่า (Gram) 19,000
ค่าจัดส่ง (฿) 612.00
รายละเอียด ซ่อน

นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 1 วัน