คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank A

เฉลี่ยจาก 4828 คน

คุณภาพของสินค้า
9.37
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
7.87
การบริการ/อัธยาศัย
8.68
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
9.32

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 9/9
จำนวนลูกค้า Lv 9/9

เลือกภาษา