คะแนนของร้านค้า

คะแนนเฉลี่ยของร้าน:

Rank A

เฉลี่ยจาก 3990 คน

คุณภาพของสินค้า
9.39
ความรวดเร็วในการจัดส่ง
7.85
การบริการ/อัธยาศัย
8.69
ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
9.34

รางวัลที่ได้รับ

ยอดขาย Lv 9/9
จำนวนลูกค้า Lv 9/9

เลือกภาษา