ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ ແລະ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

ຊ່ອງທາງການຊໍາລະເງິນ

Pay with Credit/Debit card through GB Prime Pay

Pay with Credit/Debit card through GB Prime Pay

QR PAYMENT through Kbank

QR PAYMENT through Kbank

ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າຈັດສົ່ງ

ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน [ Thailand ] Thailand

Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 30,000

Weight less than or equal to (Gram) 500
Delivery fee (฿) 55.00
Weight between (Gram) 501 - (Gram) 1,000
Delivery fee (฿) 67.00
Weight between (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000
Delivery fee (฿) 97.00
Weight between (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000
Delivery fee (฿) 132.00
Weight between (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000
Delivery fee (฿) 152.00
Weight between (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000
Delivery fee (฿) 172.00
Weight between (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000
Delivery fee (฿) 212.00
Weight between (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000
Delivery fee (฿) 252.00
Weight between (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000
Delivery fee (฿) 297.00
Weight between (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000
Delivery fee (฿) 332.00
Weight between (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000
Delivery fee (฿) 372.00
Weight between (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000
Delivery fee (฿) 452.00
Weight between (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000
Delivery fee (฿) 492.00
Weight between (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000
Delivery fee (฿) 507.00
Weight between (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000
Delivery fee (฿) 522.00
Weight between (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000
Delivery fee (฿) 537.00
Weight between (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000
Delivery fee (฿) 552.00
Weight between (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000
Delivery fee (฿) 567.00
Weight between (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000
Delivery fee (฿) 582.00
Weight between (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000
Delivery fee (฿) 597.00
Weight more than (Gram) 19,000
Delivery fee (฿) 612.00
More Less

ส่งโดยผู้ให้บริการจัดส่งเอกชน [ Thailand ] Thailand

Weight-based shipping - ຈັດສົ່ງພາຍໃນ 7 ວັນທຳການ - ນໍ້າໜັກລວມບໍ່ເກີນ (Gram) 30,000

Weight less than or equal to (Gram) 500
Delivery fee (฿) 55.00
Weight between (Gram) 501 - (Gram) 1,000
Delivery fee (฿) 67.00
Weight between (Gram) 1,001 - (Gram) 2,000
Delivery fee (฿) 97.00
Weight between (Gram) 2,001 - (Gram) 3,000
Delivery fee (฿) 132.00
Weight between (Gram) 3,001 - (Gram) 4,000
Delivery fee (฿) 152.00
Weight between (Gram) 4,001 - (Gram) 5,000
Delivery fee (฿) 172.00
Weight between (Gram) 5,001 - (Gram) 6,000
Delivery fee (฿) 212.00
Weight between (Gram) 6,001 - (Gram) 7,000
Delivery fee (฿) 252.00
Weight between (Gram) 7,001 - (Gram) 8,000
Delivery fee (฿) 297.00
Weight between (Gram) 8,001 - (Gram) 9,000
Delivery fee (฿) 332.00
Weight between (Gram) 9,001 - (Gram) 10,000
Delivery fee (฿) 372.00
Weight between (Gram) 10,001 - (Gram) 11,000
Delivery fee (฿) 452.00
Weight between (Gram) 11,001 - (Gram) 12,000
Delivery fee (฿) 492.00
Weight between (Gram) 12,001 - (Gram) 13,000
Delivery fee (฿) 507.00
Weight between (Gram) 13,001 - (Gram) 14,000
Delivery fee (฿) 522.00
Weight between (Gram) 14,001 - (Gram) 15,000
Delivery fee (฿) 537.00
Weight between (Gram) 15,001 - (Gram) 16,000
Delivery fee (฿) 552.00
Weight between (Gram) 16,001 - (Gram) 17,000
Delivery fee (฿) 567.00
Weight between (Gram) 17,001 - (Gram) 18,000
Delivery fee (฿) 582.00
Weight between (Gram) 18,001 - (Gram) 19,000
Delivery fee (฿) 597.00
Weight more than (Gram) 19,000
Delivery fee (฿) 612.00
More Less

ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

ນະໂຍບາຍການຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້

ຍົກເລີກໃບສັ່ງຊື້ພາຍໃນ 1 ວັນ