ຄະແນນຂອງຮ້ານຄ້າ

ສະແດງ: Year 2020

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  9

  อุษาคเนย์

  31/12/2020 15:22

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 09/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  สิริกมล

  31/12/2020 14:21

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 27/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  pitchaporn

  31/12/2020 12:12

  แพ็คของมาดีมากกกกกกกกก รักกก

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 27/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  ธัญวรัตน์

  31/12/2020 09:19

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  อาทิตย์

  31/12/2020 09:07

  ถูกใจมากเลย👍👍

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  กัญญา

  31/12/2020 08:40

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 28/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  อนิษา

  31/12/2020 08:19

  คุณภาพสินค้า

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 27/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  8

  พัชรินทร์

  31/12/2020 01:01

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 27/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  9

  วิภาวี

  31/12/2020 00:54

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 04/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  น.ส.มุธิตา

  31/12/2020 00:28

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 27/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  8

  จุฑามาศ

  31/12/2020 00:18

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  kanlayanee

  31/12/2020 00:18

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 28/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  กนิษฐา

  31/12/2020 00:17

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 27/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  9

  วรรณา

  31/12/2020 00:14

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 27/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  9

  ลลิตา

  31/12/2020 00:13

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 28/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  8

  ลีลาวดี

  31/12/2020 00:12

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 27/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Samatchaya

  30/12/2020 22:34

  ความสะดวกในการซื้อและจัดส่ง และของแถมน่ารัก

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  ปาริชาติ

  30/12/2020 20:37

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  6

  ศุจิกา

  30/12/2020 17:54

  จัดส่งของรอบนี้ กล่องบุบทุกกล่องเลย

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 01/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  8

  Rattanawaree

  30/12/2020 16:16

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  2

  ทวีศักดิ์

  30/12/2020 15:05

  ชอบศิลปิน

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 05/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  9

  ปวีณ์ธิดา

  30/12/2020 12:49

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  8

  ภัทริน

  30/12/2020 10:55

  ของเป็นรอย กล่องยับเยิน รอยที่หลายๆนก็เป็น แปลว่าเป็นที่การผลิต

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 05/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  7

  นางสาวสิธิศิรินทร์

  30/12/2020 08:21

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 01/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  8

  Pawinee

  30/12/2020 07:10

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 27/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  8

  นางสาวปาณิสรา

  30/12/2020 00:12

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 29/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  8

  Nartnaree

  30/12/2020 00:08

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 29/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  พนิตตา

  30/12/2020 00:08

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 27/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 29/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  ณัฐพัส

  29/12/2020 15:25

  รอบนี้แพ็คของมาดีมากครับต่างจาก 2 chapter ก่อน ทำบับเบิลเป็นซองมา ใส่เก็บคืนเข้ากล่องสะดวก ขอให้ห่อส่งมาแบบนี้ตลอดครับ

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 29/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  9

  ต่าย

  29/12/2020 11:36

  ห่อสินค้าได้ดีมากๆค่ะ

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 27/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 29/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  พิมลวรรณ

  29/12/2020 11:33

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/10/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 29/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  ธสุรีย์

  29/12/2020 10:26

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 21/12/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 27/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Pantawan

  27/12/2020 09:33

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 24/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Earth

  24/12/2020 10:37

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 23/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  7

  สุภาวดี.

  23/12/2020 21:28

  การตรงเวลา

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 23/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  8

  น.ส.ทิพย์พวรรณ

  23/12/2020 13:55

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 23/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  กนกกานต์

  23/12/2020 13:27

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 23/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  7

  หทัยกาญจน์

  23/12/2020 09:50

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 23/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  จารุวรรณ

  23/12/2020 08:57

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/11/2020
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 23/12/2020
  ຈາກ:: Thailand

  10

  สกุลรัตน์

  23/12/2020 08:26

  -

ເລືອກພາສາ