ຄະແນນຂອງຮ້ານຄ້າ

ສະແດງ: Last 1 months

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 19/06/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 25/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Warattiya

  25/06/2022 09:20

  Very good

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 01/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 23/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Pornsuda

  23/06/2022 11:07

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 19/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 22/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  3

  ธนภรณ์

  22/06/2022 12:39

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 01/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 21/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Muchchima

  21/06/2022 19:57

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 18/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 21/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  8

  Nanapat

  21/06/2022 12:54

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 19/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 21/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  9

  นันทิตา

  21/06/2022 10:59

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 18/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 21/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  8

  surachat

  21/06/2022 10:29

  ราคาชัดเจน ค่าส่งชัดเจน แต่ไม่ระบุความแน่นอนของเวลาที่จะส่ง ไม่มีการอัพเดตใดๆว่าถึงขั้นตอนไหน ควรมีการอััพเดตเป็นระยะๆ ไม่ใช่ให้รอ

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 18/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 21/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Saowalak

  21/06/2022 10:21

  กล่องที่แพคมายับเยินมากเลยค่ะ ครั้งต่อไปอยากให้แปะสติ้กเกอร์ระวังแตก/ห้ามโยน/ระมัดระวังตัวใหญ่ๆที่กล่องพัสดุให้หน่อยค่ะ ดีที่ของข้างในไม่เสียหาย

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 18/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 20/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Paranee

  20/06/2022 00:15

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 19/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  10

  อลิษา

  19/06/2022 00:32

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 18/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Kwanchanok

  18/06/2022 14:46

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 17/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  7

  Jang

  17/06/2022 19:01

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 23/01/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 17/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  9

  กนกวรรณ

  17/06/2022 18:25

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 17/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  9

  อลิสา

  17/06/2022 09:07

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 17/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Chittra

  17/06/2022 08:33

  ประทับใจ

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 18/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 15/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  9

  May

  15/06/2022 15:08

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 01/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Piraya

  14/06/2022 08:29

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 02/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  10

  สุพัตรา

  14/06/2022 03:24

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 05/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  10

  nichapa

  14/06/2022 01:35

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/06/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Arm

  14/06/2022 00:20

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 02/04/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 10/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Waraporn

  10/06/2022 12:14

  แพคของมาอย่างแน่นหนาดีมากๆๆๆๆๆๆ ขนส่งดีเยี่ยม แต่ส่งเลทหน่อยอาจจะสั่งช้าไป พอเข้าใจได้ 55555

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 31/05/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Nichamon

  07/06/2022 11:17

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 25/05/2022
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 03/06/2022
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Nattree

  03/06/2022 11:48

  -

ເລືອກພາສາ