ຄະແນນຂອງຮ້ານຄ້າ

ສະແດງ: Last 1 months

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 10/09/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 17/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  8

  Prasopsuk

  17/10/2021 11:30

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 08/10/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 17/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Arm

  17/10/2021 00:13

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 16/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Asamaporn

  16/10/2021 21:00

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 03/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 16/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  7

  เพ็ชรัตน์

  16/10/2021 08:36

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/09/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 15/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Jxnjun

  15/10/2021 14:32

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 28/09/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Natthansa

  14/10/2021 20:44

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/06/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  6

  ณัฐมล

  14/10/2021 08:28

  พรีออเดอร์ที่ส่งช้ามากกกก

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 12/09/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Supitchaya

  13/10/2021 19:35

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 08/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Nungning

  13/10/2021 08:58

  คุ้มค่ามากกกก

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 04/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 12/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  PechPat

  12/10/2021 18:50

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 29/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 12/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Wunna-ukson

  12/10/2021 13:08

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/06/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 12/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  หัทยา

  12/10/2021 08:11

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 03/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  8

  Youtachai

  11/10/2021 11:28

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 05/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Benjaporn

  11/10/2021 11:24

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  7

  Kanutta

  11/10/2021 11:24

  1. การจัดส่งล่าช้า - ควรแจ้งลูกค้า เมื่อล่าช้ากว่ากำหนด
  กำหนดส่งปลายก.ย.เป็นต้นไป แต่กว่าของจะออกจริงคือ ต้นต.ค.
  เมื่อติดตามกับ Admin ไม่สามารถระบุลำดับ/คิวการส่งของได้ หรือแม้กระทั่งวันที่จะส่งภายในวันที่เท่าไร (ต้องขอให้เช็กหลายรอบ) admin ควรมีข้อมูล หรือเข้าถึงระบบได้ว่า ลำดับของลูกค้าจะส่งออกช่วงไหนค่ะ
  2. การแพ็กของไม่ระวัง ทำให้ของแถมเสียหาย-ยับ

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  8

  Thanida

  11/10/2021 10:47

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  5

  Phaninthon

  11/10/2021 10:34

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 02/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  6

  Airy

  11/10/2021 08:51

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 03/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Supawadee

  11/10/2021 08:04

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 14/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Montakan

  11/10/2021 07:10

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 17/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  9

  เยาวเรศ

  11/10/2021 00:22

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 03/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  7

  phitchayanin

  11/10/2021 00:08

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 10/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 11/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  7

  Sukanya

  11/10/2021 00:07

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 29/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 09/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  กนกวรรณ

  09/10/2021 14:21

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 29/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 09/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  จรินธร

  09/10/2021 13:19

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 28/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 09/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  8

  วิศณุ

  09/10/2021 08:31

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 09/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Thanyarat

  09/10/2021 08:28

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 01/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 09/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  9

  พิชญนันท์

  09/10/2021 08:08

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 02/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 09/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Chatarin

  09/10/2021 01:39

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 08/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  ForFang

  08/10/2021 19:21

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 08/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 08/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  10

  Asamaporn

  08/10/2021 19:19

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 13/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  8

  Supimon

  07/10/2021 23:17

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 28/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  7

  Parn

  07/10/2021 22:55

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 28/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  8

  มณีรัตน์

  07/10/2021 15:15

  เสียอย่างเดียว ช้าเกิน

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 30/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Nada

  07/10/2021 13:59

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 28/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  4

  Nueng

  07/10/2021 13:53

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 28/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Jang

  07/10/2021 12:51

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 02/08/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Kamonnat

  07/10/2021 09:10

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 28/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  8

  จินดารัตน์

  07/10/2021 08:40

  -

 • ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 28/07/2021
  ລີວິວຊື້ສິນຄ້າເມື່ອ: 07/10/2021
  ຈາກ:: Thailand

  9

  Aod

  07/10/2021 06:39

  -

ເລືອກພາສາ