Refund and return policy

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า จาก YGSelectTH

1. สินค้าต้องซื้อจาก YGSelectTH หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
2. สินค้าชำรุด เสียหายเนื่องจากการผลิตเท่านั้น
3. ต้องถ่ายวีดีโอตอนแกะสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์* ภายใน 2 วันหลังจากได้รับสินค้า

*บรรจุภัณฑ์ หมายถึง กล่องห่อพัสดุและรวมถึงกล่องบรรจุสินค้า
**หากไม่มีหลักฐานการถ่ายวีดีโอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับการสั่งซื้อ